• Gasproduktion

Tillverka er egen OXYGEN och/eller NITROGEN med hjälp av en sk PSA-generator

Råmaterialet är gratis.


Genom att ha er egen gasgenerator kan ni:

 

  • Lösa ert behov av oxygen och/eller nitrogen
  • Drastiskt reducera era gaskostnader 
  • Bli kvitt ert beroende av gasbolag
  • Undvika besvärliga gastransporter


PSA-GENERATORER
 

PSA står för Pressure Swing Adsorbtion och en PSA-generator är en anläggning som med en pålitlig och enkel metod producerar gas - oxygen eller nitrogen, dock ej i samma generator. Råvaran är luft som komprimeras till ca 6 bar.
 

Luften består av en blandning av gaser med följande koncentration:

78% nitrogen

21% oxygen

0,9% argon

0,1% "övriga" ädelgaser


 

Efter det att luften har komprimerats, torkats och renats från vatten,olja och andra främmande partiklar, är luften klar att levereras till gasgeneratorn.

Efter några minuter producerar PSA-generatorn oxygen/nitrogen.

För ytterligare funktionsbeskrivning se vidare under oxygen resp. nitrogen.